Oczyśćmy nasze dusze

Dnia 15 listopada br. W czasie modlitwy pokutnej, przebłagalnej usłyszałam duszę czyśćcową. Dusza ta za życia należąca do naszej grupy modlitewnej zwróciła się z prośbą do swojej mamy, obecnej na modlitwie. Prosiła: „Mamo odmawiaj Koronkę do Krwawych Łez Maryi na oczyszczenie własnej duszy i całej rodziny. Dzięki przynależności do grupy i wspólnej modlitwie wiele zostało mi już odpuszczone, ale o wiele więcej zostałoby mi darowane gdybym za życia modliła się tą właśnie Koronką prosząc o oczyszczenie mej duszy. Matczyne Krwawe Łzy oczyszczają duszę z brudu grzechowego”.

Koronkę do Krwawych Łez Maryi podyktował Pan Jezus s. Amalii w Brazylii w 1929 roku. Powiedział wtedy „Módl się do mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę". Innym razem do tej siostry przyszła Matka Boża. Trzymając Różaniec powiedziała: "Oto Różaniec Łez Moich… Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Koronka ta posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez diabła”.

Koronka ta ma wielką potęgę i moc, wykorzystajmy zatem te cenne rady. Prośmy by Krwawe Łzy Maryi obmyły i oczyściły z brudu grzechowego nasze dusze i naszych rodzin. Niech towarzyszy nam myśl, że po śmierci dusza będzie czynić ciężką pokutę w czyśćcu, a dzięki Łzom Maryi i tej modlitwie możemy oczyszczać naszą duszę już tu na ziemi i skrócić czas męki czyśćcowej.

                                        

      Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej

Różaniec przekazany s. Amalii przez Matkę Bożą składa się z siedmiu dziesiątków po siedem białych perełek każdy.
Cyfra siedem przypomina o siedmiu boleściach Maryi.

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE

„O Jezu przybity do krzyża! Padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze krwawe łzy Tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą świętą wolę tu, na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w niebie. Amen”.

NA DUŻYCH PACIORKACH

„O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie”.

NA MAŁYCH PACIORKACH

„O Jezu, wysłuchaj prośby nasze - przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki”. (7 razy)

NA ZAKOŃCZENIE

 „O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie” (3 razy).

„O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości i Matko Miłosierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn, Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich matczynych krwawych łez udzielił nam łask, o które Go błagamy, i doprowadził nas do szczęścia wiecznego. Amen”.

„Twoje krwawe łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szatana! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen”.