Moja modlitwa dnia codziennego

Moja modlitwa dnia codziennego

Święty Aniele Boży, święci Archaniołowie i patronowie – opiekunowie moi, Bóg powierzył Wam opiekę nade mną, dziękuję za wszystkie dobrodziejstwa.

Chwalę i wysławiam Was, ponieważ tak wiernie wspieracie mnie i chronicie przed wszystkimi atakami wroga.

Niech będzie błogosławiona godzina mojego poczęcia i chwila w której zostaliście mi dani dla ochrony i przeznaczeni na moich obrońców i patronów. Niech będzie błogosławiona Wasza miłość do mnie i cała troska z jaką nieustannie wspieracie mnie na drodze do zbawienia.

Proszę Was, abyście mi wybaczyli, że tak często sprzeciwiam się Waszym natchnieniom i przez to zasmucam Was, moich serdecznych przyjaciół.

Zapraszam Was do wspólnej modlitwy, pracy i odpoczynku. Wszystko co uczynię dnia dzisiejszego i każdego dnia mojego życia oraz moment mojej śmierci niech będzie na chwałę, cześć i uwielbienie Trójcy Przenajświętszej i Matki Niepokalanej.

Postanawiam być posłuszna (y) Waszym natchnieniom o wypełnienie woli Bożej i wiernie służyć mojemu Panu i Bogu. Amen.